MICROPROCESORUL
 

Microprocesorul este componenta cea mai importantă într-un microcalculator. El generează semnalele de control necesare pentru întregul sistem, dar și execută toate procesele.
De când primul microprocesor a devenit disponibil în 1970 multe companii s-au străduit să înnoiască arhitectura microprocesorului. Fiecare inovație a crescut viteza microprocesorului și puterea de calcul. Viteza microprocesorului poate fi măsurată în două feluri diferite. În primul rând este viteza de ceas. Aceasta este viteza la care oscilatorul ceasului microprocesorului lucrează. Ea este tipic exprimată în megahertz-i (1 megahertz sau 1 MHz echivalează cu 1 milion de cicluri pe secundă). O a doua metodă de calcul a vitezei microprocesorului este numărul de instrucțiuni pe care le poate executa într-o secundă. Această viteză este măsurată în MIPS (Millions Of Instructions per Second).
Părțile cele mai importante în funcționare sunt:

Registrele

Un microprocesor are multe registre. Fiecare registru este un grup de celule de memorie folosite pentru a întreține stocarea temporară de cuvinte înăuntrul microprocesorului. Fiecare celulă este un bistabil care poate stoca o informație de un bit. Atunci când bistabilii sunt organizați pentru a stoca un cuvânt binar, ne referim la un registru.
ALU - unitatea aritmetică și logică ( Arithmetic & Logic Unit )
ALU este format din circuite logice a căror funcție este de a procesa date. El execută atât operațiile aritmetice cât și pe cele logice pe cuvinte de date care sunt alimentarea pentru intrările lui.

Circuitele de control
Circuitele de control conțin un decodor de instrucțiuni care poate fi privit ca și controlul logic al inteligenței comportându-se ca un creier al microprocesorului.

Registrele microprocesorului

Acumulatorul
Acumulatorul este un registru de 8 biți, care este conectat la magistrala internă de date, printr-o conexiune bidirecțională. Registrul funcționeză în strânsă legătură cu ALU.
Atunci când ALU manipulează date, de exemplu, adună 2 bytes, acumulatorul reține unul dintre ei. Celălalt byte poate fi memorat în oricare unul din cele șase registre cu scop general B,C,D,E,H sau L. Rezultatul unei operații logice sau aritmetice va apărea pe ieșirea din ALU. De acolo este luată pe magistrala internă de date și de pe magistrală în acumulator. În concluzie, acumulatorul este registrul special de stocare, asociat cu unitatea aritmetică și logică, inițial folosit pentru a stoca unul dintre bytes, care este procesat și odată ce calculul a fost terminat, rezultatul este memorat înapoi în acumulator.
Registrul de situație
Acest registru este cunoscut și ca Registrul Flag (steag) sau CCR (Condition Code Register).
Când microprocesorul execută un program, atunci el execută o secvență de instrucțiuni. Cele mai multe instrucțiuni executate de procesor vor modifica câțiva sau chiar toți biții din registrul de situație. Operațiile lui ALU și inevitabil a altor registre vor pune 1 sau 0 în unul sau mai mulți din biții din acest registru. Cu siguranță biții registrului de situație vor fi testați de instrucțiunile din program și cu sigurață bitul testat va fi setat(cu 1) sau va fi resestat(cu 0). Acești biți ai registrului sunt folosiții pentru sărituri, apeluri și returnări de instrucțiuni.
Registrul de instrucțiuni
Registrul de instrucțiuni este larg de 8 biți și este conectat la magistrala internă de date, dar poate doar recepta date.
Registrul de instrucțiuni va reține întotdeauna partea instrucțiunii curente, cunoscută ca și codul de operare care este folosit pentru a specifica operația care va fi executată de procesor în timpul următorului ciclu.


Arhitectura simplificată a unui microprocesor tipic de 8 biți